Kurser i juridik och ekonomi

Med en bra utbildning berikar du ditt liv, både känslomässigt och troligtvis ekonomiskt. Sök bland kurser och utbildningar.

Ekonomi

Lär dig om ekonomi genom att studera inom akademin eller ta fria, enstaka kurser. Det finns flera nivåer som introducerar i nationalekonomi, mikroekonomi, företagsekonomioperativa beslutsfunktioner, affärsfinansiering eller organisationernas specifika strukturer och mål.

Juridik

Lag och juridik kan man studera på många olika nivåer. Längre akademiska studier på högskola och universitet startar med grunderna för att steg för steg fördjupa inom juridikens olika rättsomdåren. Kurser på kommunal eller folkhögskolenivå ger introduktioner i terminologi, begrepp och rättsliga verktyg som advokater och profesionella jurister använder för att framföra sina argument. Det hjälper dig att följa samtal och debatt i ämnet.

Läs mer om juridikstudier

Högskoleprovet

Förbättra möjligheterna att komma in på högskola eller universitet genom att ta en coaching- eller träningskurs för högskoleprovet. Utbildningsformen är ofta att kursledaren går igenom gamla högskoleprov och diskuterar med eleven vad som är viktigt att kunna. Välj en bra, seriös aktör som ger förberedande kurser till högskoleprovet.